Een autonoom operating model is niet zomaar een digitale upgrade van uw huidige operating model. Het is een radicaal andere manier van zakendoen.

GEÏNTEGREERD PRESTATIE MANAGEMENT

Primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd. Hierdoor kan de financiële afdeling veel wendbaarder optreden. De cashflow is ad-hoc zichtbaar, wat de plannings- en analysemogelijkheden verbetert. Een door het IT-systeem ondersteunde prognose vervangt handmatige prognoses. Eenmaal vastgesteld, maken KPI’s de controle gemakkelijker door middel van geautomatiseerde waarschuwingsberichten, waardoor onmiddellijk kan worden ingegrepen.

Het budgetproces is gewijzigd en loopt niet langer via de individuele bedrijfsfuncties (zoals Sales, Marketing, Productie, IT), maar via ‘value drivers’ (verkoophoeveelheden gekoppeld aan marktgegevens, prijzen in combinatie met klantclusters, etc.). Op elk moment kunnen de balans en P&L voor het bedrijf als geheel en voor elk van de afdelingen worden bepaald. Hierdoor is het mogelijk om scherp tegen de wind aan te zeilen.

De hele supply chain gebruikt een ‘single point of truth’ voor realtime informatie. De transparantie maakt het mogelijk om snel en eenvoudig verschillende scenario’s te simuleren, maar uiteindelijk nemen mensen de beslissingen. Het effect van beslissingen wordt in realtime berekend en gecommuniceerd in de gehele supply chain. Marge, ordercyclustijd en cash kunnen voorspellend worden geoptimaliseerd op basis van een holistisch beeld van de prestaties van de supply chain, voorraadniveaus en trendanalyses.

MOBIEL

Mobiele apparaten zijn een essentieel interactiekanaal voor zowel klanten als medewerkers. Als gevolg hiervan zijn het beheer en de controle van de integratie van verschillende mobiele apparaten en van de mobiele applicaties strategische factoren. Nieuwe en bestaande mobiele technologieën zijn eenvoudig te integreren.

AGILE SAMENWERKEN

De samenwerking is grotendeels multidisciplinair en zonder hiërarchie. Kennis en vaardigheden zijn geen dingen die je onderscheiden van anderen in het bedrijf – het zijn dingen die je beschikbaar stelt aan het team.

Samenwerking moet altijd en overal ad hoc kunnen worden opgezet, zelfs over geografische grenzen heen. Actieve uitwisseling van ideeën, kennis en expertise vraagt om een passend stimuleringsstelsel. Dit systeem richt zich op het groepsresultaat en stelt hen in staat om te begrijpen hoe zij bijdragen aan het algehele succes.

Sociale media en samenwerkingstechnologieën zijn een centraal element van communicatie, kennisoverdracht en teamwerk. Dit geldt voor interactie met klanten, medewerkers en zakenpartners. De technologieën worden gebruikt voor de interactieve uitwisseling van informatie en inhoud, waardoor samenwerking effectiever wordt, en ze zijn steeds meer gericht op het tot stand brengen van interactiepatronen in een digitale cultuur.

Het doel van de herinrichting van de kantooromgeving is om de samenwerking en creativiteit in het bedrijf te vergroten. Dit omvat bijvoorbeeld het creëren van creatieve zones in kantoren, het bouwen van open structuren waar geen vaste bureaus zijn en het integreren van het eigen thuiskantoor van de werknemer.

STRATEGISCH MANAGEMENT VAN HET PERSONEELSBESTAND

Digitalisering vereist nieuwe vaardigheden en capaciteiten van medewerkers. De ontwikkeling van deze competenties in het personeelsbestand vereist strategische planning om op de lange termijn aan de vereisten te voldoen. Het gebruik van analysemethoden maakt niet alleen een optimale inzet van medewerkers mogelijk, maar verheldert ook de vraag welke vaardigheden nu en in de toekomst nodig zijn en hoe deze zo snel mogelijk te verwerven.

STRATEGISCHE ONTWIKKELING VAN HET PERSONEEL

Kennis en ervaring verouderen steeds sneller en rollen en taken veranderen voortdurend. De medewerkers worden voortdurend uitgedaagd om nieuwe dingen te leren, deel te nemen aan trainingen voor nieuwe taken en zich aan te passen aan rolveranderingen.