Hoewel bedrijven veel van hun processen hebben geautomatiseerd, wordt veel van het werk nog steeds handmatig en routinematig gedaan. Medewerkers moeten bijvoorbeeld handmatig gegevens invoeren en schakelen tussen systemen, applicaties en schermen om de kritische bedrijfsprocessen te laten functioneren. Dergelijke activiteiten hebben op zichzelf geen meerwaarde. Ze kosten tijd, vormen een inherent risico en zijn duur.

Axisto vervangt deze taken door Robotic Process Automation (RPA), die de taken 24/7, snel en foutloos uitvoert. Zo kunnen medewerkers een meerwaarde leveren door hun aandacht en expertise te richten op die taken die belangrijk zijn. Het vrijmaken van tijd vereenvoudigt de overgang van reactieve naar proactieve operationele processen. RPA is zeer flexibel – het kan op veel verschillende gebieden worden gebruikt en kan snel worden vergroot en verkleind. RPA voegt waarde toe door de mogelijkheden van machine learning en kunstmatige intelligentie beter te benutten en te vergroten. Axisto geeft advies om uw beste opties te vinden en ondersteunt u bij het implementeren van deze nieuwe manieren van werken.