Industrie 4.0 betekent het samen groeien van de digitale en maakindustrie. Alle fysieke activa worden gedigitaliseerd en geïntegreerd in digitale ecosystemen met partners in de waardeketen.

Industrie 4.0 vertegenwoordigt een enorme stap in de prestaties. U kunt uw snelheid, flexibiliteit en productiviteit met 40% verbeteren. U kunt een nieuwe bedrijfsstrategie ontwikkelen en de kans grijpen om uw producten- en dienstenportfolio te innoveren.

Axisto werkt met u samen om de digitale volwassenheid van uw bedrijf in kaart te brengen met onze AIMA (Axisto Industrie 4.0 Maturiteit Assessment) en de elementen te kiezen die de meeste waarde opleveren in lijn met uw visie. Goed gekozen pilots zullen u helpen om op de leercurve te komen en enig eerste succes te behalen. U krijgt inzicht in de vaardigheidskloof en dit kan uw HR-strategie sturen. Wij kunnen u helpen om data-analyse goed in te richten en uw organisatie meer digitaal te ontwikkelen. De ervaring van Axisto zorgt ervoor dat u valkuilen op uw reis naar een digitale onderneming vermijdt.

Belangrijk is dat de grootste uitdaging voor een bedrijf niet ligt in het kiezen van de juiste technologie, maar in het gebrek aan digitale cultuur en vaardigheden in de organisatie. Investeren in de juiste technologieën is belangrijk, maar het succes of falen hangt uiteindelijk niet af van specifieke sensoren, algoritmen of analyseprogramma’s. De crux zit in een breed scala aan mensgerichte factoren. Axisto ondersteunt u bij het ontwikkelen van een robuuste digitale cultuur en zorgt ervoor dat verandering van binnenuit wordt ontwikkeld en gedreven door helder leiderschap van bovenaf.