Cases

Cases uit de wereld van Kunstmatige Intelligentie, Machine Learning, Process Mining, Robotic Process Automation en Autonome Operating Modelllen die we graag met u delen.

Cases

Axisto - Dealen met complexe planningsscenario's

Slimmere planning van productielijnen levert flexibeler inspelen op klantvraag en een betere marge.

25 productielijnen en 1.000 klanten met in totaal 2.500 producten. Het perfecte complexe planningsvraagstuk voor ons More Optimal platform.
Axisto - Slimmere Planning voor verpakker

Hoe kan een Verpakker van versproducten zijn planningscomplexiteit effectiever managen?

Verpakkers van versproducten worden geconfronteerd met enorme complexiteit en onvoorspelbaarheid. Ons Planning Platform dealt hiermee en creëert waarde voor zowel klant als verpakker.
Meer efficiëntie van containerterminals door betere planning

Meer verwerkingscapaciteit voor een containerterminal door betere efficiëntie

Betere terminalefficiëntie voor snellere doorlooptijden van vrachtwagens en schepen door betere planning met het Axisto Planning Platform.

Process Mining van het uitgifteproces van duurzame bedrijfsmiddelen

UITDAGING Een groot elektrotechnisch en werktuigkundig ingenieursbureau was van plan om process mining in de organisatie te introduceren. Maar eerst wilde zij meer inzicht krijgen op drie gebieden: de mate van geschiktheid in de eigen bedrijfsprocesomgeving, de daadwerkelijke mogelijkheden van proce…

RPA stelt een hotelketen in staat sneller te groeien

Een jonge hotelketen moet sneller groeien, maar hun organisatie en interne processen kunnen het niet bijbenen. RPA kan de knelpunten in zowel de organisatie als de processen wegnemen.

Meer productiviteit in de Crediteurenadministratie

Een verzekeraar ontving 40-50 claims per dag als ongestructureerde data. Verificatie was dus tijdrovend. Implementatie van RPA loste de problemen op.

Lagere kosten en betere kwaliteit

Het afhandelen van ontvangen facturen was een intensieve taak die veel tijd kostte. RPA in combinatie met OCR nam de meeste taken over.
Axisto - Investeringsprojecten

Sneller van order tot cash

De order to cash van een mondiaal opererend chemie concern verliepen verschillend. Vergelijking leverde de best practice, die werd ingevoerd.

Kortere productiecyclus

Een productiebedrijf bleef steken in het verder verkorten van de productiecyclustijd. Met process mining hebben ze het voor elkaar gekregen.

Zekerstellen van compliance

Een producent van duurzame consumptiegoederen had nieuwe procedures ingevoerd. Met process mining werd de compliance gecontroleerd.

Reductie van testtijd

De markt vraagt snelle nieuwe product introducties. De bottleneck was het testen van de machines. Process mining loste het probleem op.

Introductie van Predictive Maintenance

Een onderhoudsaannemer voor de spoorweginfra wilde het onderhoud eenvoudiger en goedkoper. Predictive Maintenance maakte dit mogelijk.

Beter ontwerp voor de supply chain

De ontwikkeling van een beter ontwerp voor een mondiale supply chain, gebruikmakend van een mathematisch model en gebaseerd op scenario’s.

Model om de mondiale supply chain te optimaliseren

Een producent van chemische compound had een zeer complexe supply chain en moest die verbeteren. Een wiskundig optimalisatiemodel lukte dat.

Ontwerp en Implementatie van een speciale S&OP-applicatie

Betere leverbetrouwbaarheid, lager voorraden en beter gebruik van schaarse middelen met een maatwerk S&OP-applicatie.